Wherigo

Posted by Voller on December 19, 2009

Læs om konceptet på geowiki.

Hvis du har spørgsmål kan du konsultere Wherigo FAQ.

Lær at bygge en cartridge; prøv Wherigo Builder Tutorial.

Lær at bygge en cartridge med Urwigo:  Urwigo Screencast Tutorial.

Brugertutorial: Getting started with Builder.

Builder referencemateriale: wikispaces.

Komponer lyde til Garmin: SystemBeepRecorder

Wherigo developer blog: inside the zone.

Alternativ visuel builder: URWIGO.

Alternativ webbaseret builder: Earwigo.

Player til mobiltelefoner med Java: OpenWIG.

OpenWIG Cartridge optimizer: Webapplikation

Player til Android: WhereYouGo

Player til iPhone: iWherigo

Cartridge, hvad er det?

Posted by Voller on Januar 9, 2010

Ordet kan have flere betydninger (bl.a. riffelpatron, kassettebånd, blækpatron), men med Wherigo-konceptets ophav indenfor computerspilverdnen, skal betydningen i denne forbindelse findes indenfor begrebsrammen vedrørende spillekonsoller fra 80’erne og 90’erne. Dette var før spillene kom på CD-ROM og DVD-ROM. I stedet benyttede man ROM-Cartridges. Hardwaremoduler med hukommelse indeholdende spil-softwaren. Hukommelsen af ROM-typen blev v.h.a. specielle stikporte tilkoblet direkte til spillekonsollens adresseringsområde. Herunder ses en tidlig udgave af en spillekonsol, til venstre i billedet ses en Cartridge.
billede af gammel spillekonsol
I Wherigosammenhæng skal vi altså forstå Cartridgebegrebet som et modul, der indeholder den udviklerspecifikke software, der er nødvendig, for at gennemføre en given Wherigo.

I praksis udgøres modulet af en enkelt fil af typen GWC (Groundspeak Wherigo Cartridge). GWC-filen indeholder det multimedieindhold (tekst, billeder og lyde), der skal vises under afviklingen, samt et script, der definerer, hvornår de enkelte elementer skal vises.

For at gennemføre en Wherigo, skal man altså downloade en Cartridge fra wherigo.com, og kopiere den til sin Wherigounderstøttende GPS-enhed.

Jeg vil herunder forsøge at beskrive fremgangsmåden i generisk form:

De Cartridges der først og fremmest er interessante for geocachere, vedrører cacher af typen "Wherigo Cache". Som regel vil der i cachebeskrivelsen findes et link til den tilhørende Wherigo. Klik på linket, og du vil se en beskrivelse af  pågældende Wherigo. Hvis alt går vel, vil du allerede være logget ind på wherigo.com med din sædvanlige geocaching.com profil. Hvis du er logget ind, står der øverst til højre: Signed In:   [dit gc-navn] Hvis der står ”Not Signed In”, så klik på ”Sign In”, og log på med det username og password, som du benytter på geocaching.com. Klik herefter på Download knap, vælg din type af enhed og klik på [Download Now] for at gemme Cartridgen på din computer. Herefter skal Cartridgefilen overføres til din GPS-enhed. Find den hentede Cartridgefil på din computer. Højreklik på filen og vælg ”Kopier”. Forbind GPS-enheden til din computer (typiskt v.h.a. et USB-kabel). Hvis GPS-enheden kræver dette, så skift til USB-tilstand. Find og åbn mappen "Wherigo" på enheden (hvis den ikke eksisterer, kan du selv oprette den. Den kan evt. oprettes på SD-kortet. Sørg for, at stave ”Wherigo” korrekt.)  Højreklik i mappen og vælg ”Sæt ind” eller tast Ctrl + V.

Når du efterfølgende starter Wherigo-playeren på din enhed, burde Cartridgen herefter være tilgængelig under ”Select a Cartridge”.

At logge en Wherigo

Posted by Voller on Januar 8, 2010

En Wherigo Cache på geocaching.com kan, når du har fundet den obligatoriske stash, logges præcis som du plejer.

Færdig arbejde. Nedenstående er kun nødvendigt, hvis du enten er behageligt serviceorienteret, eller typisk trofæsamler.

Hvis Wherigo Cachen er oprettet efter Groundspeaks retningslinjer, vil Cartridgen (den af cacheejeren programmerede Wherigooplevelse) skulle downloades fra wherigo.com. Det anbefales (især af hensyn til wherigospillere der ikke dyrker geocaching), ligeledes at logge på wherigo.com.

På wherigo.com logger du ind (”Sign In” - øverst til højre) med dit sædvanlige gc-navn og password.

Find den pågældende Cartridge (som regel vil der i cachebeskrivelsen for en Wherigo Cache være et link til Cartridgen og Browser-cookies vil sørge for, at du allerede er logget ind).

Nu har du to opgaver; dels at skrive din log (minder meget om det du kender fra geocaching.com), og at Unlocke/oplåse Cartridgen.

For at skrive din lok; klikker du på ”Post a log entry”, Vælger Type of Log: Played, og skriver din log.

For at oplåse Cartridgen; klik på Unlock-knap.

Hvis cacheejer/Cartridge-udvikler har udført sit arbejde ordentligt, vil du nu have tre muligheder:

 1. “Upload your save game”: At uploade save-game-filen – find v.h.a.  [Gennemse/Browse] (evt. efter at have koperet filen til din computer) i Wherigomappen på din GPS-enhed filen [cartridgenavn].gws. Klik på [Upload GWS File]
 2. Hvis cacheejer/cartridgeudvikleren i slutningen af ”spillet” præsenterer en ”Unlock Code”, kan du indtaste denne.
 3. Har du fundet cachen i følgeskab med et andet geocacherteam, som afviklede Cartridgen på deres GPS-enhed, med en Cartridge downloaded i deres gc-navn, kan du, hvis Cartridgen genererer en Unlock Code, benytte muligheden ” Enter the Unlock Code for another user”.
Når Cartridgen er oplåst vises symbolet Oplåst symbol

Oprette zoner

Posted by Voller on Januar 21, 2010

Jeg lærte noget nyt for nyligt (tak til dk_tor), som jeg vil dele med Jer, som arbejder på at bygge en Cartridge med Wherigo-Builder (Alpha).

Ved oprettelse af zoner i en Cartridge, der foregår udenfor USA, har funktionen [Create from Map...] aldrig været tilgængelig, idet den benytter sig af kortet fra Terraserver-USA. Til gengæld var det i starten muligt at benyte funktionen [Edit Online...] der benytter sig af Google Maps. Denne er imidlertid for længst ophørt med at fungere (sikkert på grund af ændringer i Google-API'en). Når jeg på det seneste har skulle definere Zone-Points (hjørnerne i en mangekant) har jeg aflæst disse i decimalgrader v.h.a. Google Earth og indtastet dem manuelt.

En langt mere intuitiv og grafisk fremgangsmåde kan opnåes ved at benytte GSAK Google Maps Polygon. Den korte beskrivelse af proceduren er:
 1. Tegn zonen
 2. Gentag for hver koordinatdel:
  1. Marker med musen
  2. Tast Ctrl + C
  3. Slip musen (du skal taste Ctrl + C,  før du slipper venstre museknap)
  4. Under [Add] i Wherigo Builder
  5. Klik i indtastningsfeltet for koordinatdelen
  6. Tast Ctrl  + V
  7. Ret "." til ","
Bemærk: I Wherigo Builder behøver du ikke at afslutte med startpointet.

Urwigo demo

Posted by Voller on Marts 12, 2010

Jeg har bygget en lille demo-cartridge med Urwigo.
Til inspiration og læring lægger jeg den herop: Skattejagt.zip
Før jeg udgav min første Wherigo Cache byggede jeg et par simple demoer, der foregik tæt på min bopæl, så de let kunne testes af i marken. Jeg anbefaler alle, der påtænker at bygge en cartridge at følge denne fremgangsmåde. I overensstemmelse hermed foregår "spillet" i demoen tæt på mit hjemmekordinat. Det er selvfølgelig muligt, at flytte startpositionen og de fire zoner, hvis man gerne vil afprøve cartridgen under andre himmelstrøg.
Bemærk: Cartridgen er til inspiration - det er ikke meningen den skal udgives!
Således forefindes der hverken heksehus eller skat i de definerede zoner. Jeg har tilstræbt at dække alle de grundlæggende elementer i en cartridge i deres simpleste form. Start med at afvikle "spillet" i emulatoren [F5], for at få en ide om opbygning og indhold (bemærk Timer-eksemplet vises 20 sekunder efter du kommer tæt på skatten).

Det har været en sand fornøjelse at lege med Urwigo. Kun en gang gik den ned (en træk og slip operation der blev lidt for akademisk). På intet tidspunkt blev koden beskadiget og ulæselig (dette sker konstant for Groundspeaks Builder) og jeg har slet ikke haft kildekoden indlæst i en teksteditor.

Jeg har benyttet billeder fra internettet, så jeg skal lige huske:
Signal the Frog and the Wherigo logo are Trademarks of Groundspeak Inc. Used with Permission. All Rights Reserved.
Cartoons by Jeff Bucchino, http://www.cartoonclipart.com.

Tutorial

Posted by Voller on Maj 5, 2010

Urwigo Screencast Tutorial; lær at udvikle Cartridges med Urwigo.
Læs mere…